วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ประกาศ อศจ.พัทลุง ขอเลื่อนสอบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาศึกษารูปแบบออนไลน์ (Rtraining) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งครูที่จองห้องสอบประเมินผลออนไลน์ rtraining หลักสูตรคุรุพัฒนา PLC และ PjBL ทาง สสอ. มีหนังสือแจ้งเลื่อนสอบ rtraining ออกไปไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา-COVID19 จะคลี่คลายนะคะ/สำนักงาน อศจ.พัทลุง