วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้เข้าตรวจเยี่ยมบริเวณโรงอาหาร

Big Data เทคนิคพัทลุง สู่ Thailand 4.0 ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ด้วยความเป็นห่วงจาก ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้เข้าตรวจเยี่ยมบริเวณโรงอาหาร โดยงานอาคารสถานที่ ,งานสวัสดิการพยาบาล, แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ที่ได้จัดทำแผงป้องกันกั้นจัดระเบียบที่นั่งภายในบริเวณโรงอาหารและได้ให้คำแนะนำพร้อมทั้งชี้แนวทางในการเพิ่มมาตรการและการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงภาพและข่าว: #งานสื่อการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง#PRสอศ#ปลดล็อคปรับเปลี่ยนเปิดกว้างอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ