วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนงานโครงการพิเศษ