วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา , นายสุรศักดิ์ นิลวงศ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และคณะครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ลงพื้นที่ดูสถานที่ในการก่อสร้างห้องน้ำบ้านของนางพรรณี เทิดทอง ผู้ได้รับความเดือดร้อน

Big Data เทคนิคพัทลุง สู่ Thailand 4.0
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา , นายสุรศักดิ์ นิลวงศ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และคณะครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ลงพื้นที่ดูสถานที่ในการก่อสร้างห้องน้ำบ้านของนางพรรณี เทิดทอง ผู้ได้รับความเดือดร้อน ณ บ้านเลขที่ 246 ม.4 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
ภาพและข่าว: #งานสื่อการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง #PRสอศ #ปลดล็อคปรับเปลี่ยนเปิดกว้างอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ