วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

นายณัฐพงศ์ สำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครูในการสอนผ่านระบบออนไลน์ (Online)

Big Data เทคนิคพัทลุง สู่ Thailand 4.0
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายณัฐพงศ์ สำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครูในการสอนผ่านระบบออนไลน์ (Online) และได้ให้คำแนะนำพร้อมทั้งชี้แนวทางในการเพิ่มมาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัส (โควิด-19) ณ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพและข่าว: #งานสื่อการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง #PRสอศ #ปลดล็อคปรับเปลี่ยนเปิดกว้างอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ