วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ออกเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนงานโครงการพิเศษ