วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565

บรรยากาศศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center แบบถาวร วท.พัทลุง

08 ส.ค. 2021
354
https://web.facebook.com/100038505462731/videos/195620352603577/