วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเข้าร่วมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564
คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเข้าร่วมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง