วันพุธ, 29 กันยายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 การสอบประเมินผลพัฒนาครูอาชีวะรูปแบบออนไลน์ Rtraining ครั้งที่ 3 (วันที่ 2 ของตารางสอบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์สอบอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง (อศจ.พัทลุง) ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 การสอบประเมินผลพัฒนาครูอาชีวะรูปแบบออนไลน์ Rtraining ครั้งที่ 3 (วันที่ 2 ของตารางสอบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์สอบอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง (อศจ.พัทลุง) ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายนะคะ …เหลืออีก 3 วันหยุด สู้ไปด้วยกันจ้า/สำนักงาน อศจ.พัทลุง 🙏😍😷✌️✌️