วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ครูสุธิสา ชูเชิด ได้รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564