วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ครูสุธิสา ชูเชิด ได้รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564