วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

นายณัฐพงศ์ สำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานในการประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และประชุมครูเกษียณอายุราชการ หัวหน้าแผนกวิชาและผู้เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564
นายณัฐพงศ์ สำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ประธานในการประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และประชุมครูเกษียณอายุราชการ หัวหน้าแผนกวิชาและผู้เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง