วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

โครงการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา ปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์)

โครงการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา ปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์)
》ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. (ลงคะแนนเสียงผ่าน Google Form โดยครูที่ปรึกษาส่งลิงค์ให้ผ่าน Line กลุ่ม ตามระดับชั้น)