วันพุธ, 29 กันยายน 2564

ในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 คณะครูสังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดพัทลุงปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายแสดงผลการออกรางวัลฉลากกาชาดทางโปรเจคเตอร์ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง

Big Data เทคนิคพัทลุง สู่ Thailand 4.0
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 คณะครูสังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดพัทลุงปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายแสดงผลการออกรางวัลฉลากกาชาดทางโปรเจคเตอร์ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ภาพและข่าว: #งานสื่อการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง #PRสอศ #ปลดล็อคปรับเปลี่ยนเปิดกว้างอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ