วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

วันที่ 15 กันยายน 2564 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ ได้ดำเนินโครงการจัดสร้างหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2564 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์
ได้ดำเนินโครงการจัดสร้างหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
💥การเเข่งขันหุ่นยนต์ ABU “ดวลธนูสะท้านฟ้า ท้าผู้กล้าสู่แดนมังกร”💥
👉การแข่งขันหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์
👉ดำเนินการโดย ชมรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
👉ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง