วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. รายการพิเศษ” พบกับ รมว.ศธ. , ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ เลขาธิการ กพฐ. ในประเด็น “ชี้แจง ทำความเข้าใจ การฉีดวัคซีนและการทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง” เพื่อให้สถานศึกษาสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครองในการอนุญาตยินยอมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Big Data เทคนิคพัทลุง สู่ Thailand 4.0
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.00 -09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง,นายณัฐพงศ์ สำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ ,นายณัฐกร อาจทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. รายการพิเศษ” พบกับ รมว.ศธ. , ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ เลขาธิการ กพฐ. ในประเด็น “ชี้แจง ทำความเข้าใจ การฉีดวัคซีนและการทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง” เพื่อให้สถานศึกษาสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครองในการอนุญาตยินยอมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ดำเนินงานโดย…..งานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภาพและข่าว: #งานสื่อการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง #PRสอศ #ปลดล็อคปรับเปลี่ยนเปิดกว้างอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ