วันเสาร์, 16 ตุลาคม 2564

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

วันอังคาร ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น.
ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
โดยดำเนินกิจกรรม ตามมาตรการป้องกันโรคแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด