วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ขอแสดงความยินดีแด่เพื่อนครูผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน จิตวิญญาณและคุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้ จะยังคงสถิตอยู่ในใจลูกศิษย์ทุกคน ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

30 กันยายน 2564
ขอแสดงความยินดีแด่เพื่อนครูผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน
จิตวิญญาณและคุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้
จะยังคงสถิตอยู่ในใจลูกศิษย์ทุกคน
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง