วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง “ยินดีต้อนรับ” ข้าราชการครู ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง