วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งานแอพพลิเคชั่น “ช่างอาชีวะ” ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix center แบบถาวร

19 ต.ค. 2021
87

📣📣ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งานแอพพลิเคชั่น
“ช่างอาชีวะ” ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix center แบบถาวร
ณ ห้องกิจกรรม นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

อาชีวะสร้างชาติ

อาชีวะยกกำลังสอง