วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565

ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร. ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขึ้นรับ โล่ รางวัล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) แบบถาวร ระดับชาติ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี