วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รางวัลชนะเลิศระดับชาติ