วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รางวัลชนะเลิศระดับชาติ