วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ยินดีต้อนรับ นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้เชี่ยวชาญกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชน และ นายปัญญา จันทร์ละออ ผู้ตรวจการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชนการ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ชั้นล่าง อาคารปัญญานันทะ