วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทสูง