วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทสูง