วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนร่วมกับคณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ จัดโครงการอาชีวะอาสาประกอบรถจักรยาน ให้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้กับหน่วยงานผู้สนับสนุนการแข่งขัน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนร่วมกับคณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ จัดโครงการอาชีวะอาสาประกอบรถจักรยาน ให้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้กับหน่วยงานผู้สนับสนุนการแข่งขัน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ภาพโดย ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง