วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และเตรียมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

✨วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
ดร.ประจวบ จันทภาโส (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และเตรียมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะสั้น และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ของสถานศึกษาในสังกัด อศจ.พัทลุง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพิทักษ์ชัยเขต วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว #สำนักงาน อศจ.พัทลุง ขอขอบคุณ ท่าน ผอ.เยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ คณะผู้บริหาร และบุคลากร วิทยสลัยการอาชีพบางแก้ว ที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมในวันนี้นะคะ 🙏😍 ขอบคุณภาพสวยๆ จากพี่แม้วด้วยค่ะ Sutirat Rakleng 🙏 /สำนักงาน อศจ.พัทลุง