วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

🇹🇭 ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลาการทางศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
🙏 ร่วมโครงการน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม มหาภูมิหลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
👉 โดยร่วมลงชื่อ เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยแอปพลิเคชัน Google From

ลิ้งสำหรับนักเรียนนักศึกษาhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed8wB_w0_tUvJZjZXkQxWmSxdPp2eMYgJwEkxCng0BzcbPjA/viewform

ลิ้งสำหรับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUFmOrq_vwYxp7gfYBQMRDMwiO4hxeLBY1Cle4Du_KZVyIjA/viewfor