ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2565

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรมอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2565 โดยการประชุมในครั้งนี้มีคณะกรรมการในเครือข่ายอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงโดยมี ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธานอาชีวศึกษา จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง