วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมให้ความรู้แก่ ครู นักเรียนนักศึกษา ก่อนออกให้บริการประชาชน ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565”

ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมให้ความรู้แก่ ครู นักเรียนนักศึกษา ก่อนออกให้บริการประชาชน ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565” ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยมีตัวแทนครู นักเรียนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการฯ ขอบคุณ วิทยากรจากห้างหุ้นส่วนพัทลุงไทยยนต์กลการ สาขานางลาด ด้วยนะครับที่มาให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาทุกปี