วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565″ ให้บริการตรวจสภาพรถทุกประเภท บริการประชาชนฟรี

ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565″ ให้บริการตรวจสภาพรถทุกประเภท บริการประชาชนฟรี ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 -4 มกราคม 2565 ณ บริเวณรถมือสอง DS ออรืโตคาร์ ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงดำเนินการโดยงานโครงการพิเศษฯ /สำนักงาน อศจ.พัทลุง