วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

โครงการแบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

🎊โครงการแบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
⏩วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งลาน ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปอม ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
    🥰ส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ ที่เป็นอนาคตของชาติ