วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

านโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดำเนินโครงการแบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 มอบอุปกรณ์การเรียน ของเล่นเด็ก วันที่ 8 มกราคม 2565

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ดำเนินโครงการแบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 มอบอุปกรณ์การเรียน ของเล่นเด็ก วันที่ 8 มกราคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งลาน ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปอม ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง ,บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ ที่เป็นอนาคตของชาติ