ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานประชุมหัวหน้าแผนกวิชาและผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและกิจกรรมอื่น ๆ ในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประชุมหัวหน้าแผนกวิชาและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและกิจกรรมอื่นๆในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานในการประชุมณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง