วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประกาศการรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
…สามารถอ่านรายละเอียดตามประกาศ…

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง