วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประกาศการรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
…สามารถอ่านรายละเอียดตามประกาศ…

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง