วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565

บรรยากาศ การนำเสนอ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ประเภทที่ 2

บรรยากาศ การนำเสนอ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน”ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ในวันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง