วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ว่าที่ ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 และคณะได้ตรวจเยี่ยมหารือข้อราชการทั่วไปและมอบนโยบายการจัดการศึกษา

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ว่าที่ ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 และคณะได้ตรวจเยี่ยมหารือข้อราชการทั่วไป และมอบนโยบายการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุม IXORA โรงแรมโนราวิลล์