วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน สาขาช่างก่อสร้าง สาขาโยธา ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

#ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน สาขาช่างก่อสร้าง สาขาโยธา ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ได้รับรางวัล 1. รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานไม้ (ต่อระดับชาติ)2. รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานคอนกรีต (ต่อระดับชาติ)3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะงานสำรวจ (ต่อระดับชาติ) 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทักษะงานปูน (ต่อระดับชาติ) 5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทักษะงานประมาณราคาก่อสร้าง