วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (สอบภาค ก และภาค ข) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1
(สอบภาค ก และภาค ข)
และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
(สอบสัมภาษณ์)