วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565

โครงการปัจฉิมนิเทศ และการรับประกาศนียบัตรของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น (ปวส.2) วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

โครงการปัจฉิมนิเทศ และการรับประกาศนียบัตรของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น (ปวส.2) วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง