วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์)