วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ นายสุริยา ลั่นเลื่อน ลักษณะธุรกิจ แปรรูปสินค้า ชื่อธุรกิจ สาคูต้นแท้จากต้นสาคู

นางสาวกัญญญาณัฐ หนูวงศ์ บริการทำเล็บเจล ชื่อธุรกิจ บ้านเล็บเจล Young Nails

นางสาวเจนจิรา พุฒพงษ์ เปิดให้บริการต่อขนตา สอนต่อขนตา สักปา ชื่อธุรกิจ Queen nail lahs lip