วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565