วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ออกปฏิบัติงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ออกปฏิบัติงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน บริการประชาชนเพื่อบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพยานพาหนะ ให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการณ โรงเรียนบ้านเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง