วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประชุมคณะกรรมการบริหารศึกษา ครั้งที่ 4/ 2565 เพื่อบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง