วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปวส.1 ประเภทวิชาอุตาสหกรรมและบริหารธุรกิจ

📣📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
****เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปวส.1 ประเภทวิชาอุตาสหกรรมและบริหารธุรกิจ
****ให้นักเรียน นักศึกษาชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จนถึงเวลาที่กำหนดของวันลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 908-6-05688-1 ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง