วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fixit center)ในระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2565 และระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565 โดย นานสิทธิชาติ บุญปล้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เป็นประธานในพิธีเปิดณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ