วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

แจ้งการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และ ปีการศึกษา 2565 :

: ประชาสัมพันธ์ เรื่องการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และ ปีการศึกษา 2565 :
: ให้นักเรียนมาถ่ายรูปตามวันและเวลาที่กำหนด มาพร้อมกันทั้งกลุ่มเรียน และ แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย :
: ถ่ายรูป ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 นะครับ :