วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565

แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดกิจกรรมตามโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ พัฒนาคุณธรรม สู่พฤติกรรมพอเพียง ณ วัดลานแซะ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ในระหว่างวันที่ 10 -11 มิถุนายน 2565 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดกิจกรรมตามโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ พัฒนาคุณธรรม สู่พฤติกรรมพอเพียง ณ วัดลานแซะ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง