วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565

ชมรมแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้ร่วมเดินแบบแสดงผลงานการออกแบบตัดเย็บของตนเอง โดยใช้ผ้าทอประจำจังหวัดพัทลุง ณ. เวทีกลางงานกาชาด จังหวัดพัทลุง

ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูแผกวิชาต่างๆ บุคลากรทางศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้ร่วมให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาในการเดินแฟชั่นโชว์ในโครงการ “แฟชั่นโชว์ดีไซน์ผ้าไทยถิ่นเมืองลุง” ที่นักเรียนนักศึกษา ชมรมแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้ร่วมเดินแบบแสดงผลงานการออกแบบตัดเย็บของตนเอง โดยใช้ผ้าทอประจำจังหวัดพัทลุง ณ. เวทีกลางงานกาชาด จังหวัดพัทลุง