วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565

โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ (คอมพิวเตอร์สานสัมพันธ์)

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.10-17.10 น. ดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง