วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565

พิธีไหว้ครู และบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

Big Data เทคนิคพัทลุง สู่ Thailand 4.0
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ขอเชิญชวน รับชมการถ่ายทอดสด พิธีไหว้ครู และบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565

 • นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เข้าแถวเวลา 07.00 น. ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
  ( #ยกเว้น นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบ)
 • หมายเหตุ การแต่งกาย
 • คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา สวมเสื้อสีเลือดหมูอาชีวศึกษา
  -นักเรียน นักศึกษา เครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา
  -ผู้มีเกียรติ ชุดสุภาพ ผ้าไทยตามสมัยนิยม
  ดำเนินงานโดย งานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
  ภาพและข่าว: #งานสื่อการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง #PRสอศ #ปลดล็อคปรับเปลี่ยนเปิดกว้างอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ